free website hit counter
SugarBae
Твоята кошница

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ


ЗА ПОЛЗВАНЕ НА  УСЛУГИТЕ НА "SugarBae“Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „МИЛЕНИУМ 27“ ЕООД, наричано по-долу "SugarBae”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://sugarbae.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.„МИЛЕНИУМ 27” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205031471, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 3, блок 373, вх. В, ет. 7, ап. 19, телефон +359 87 8519387‬ и имейл адрес: info@sugarbae.bg


"МИЛЕНИУМ 27" ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № ……………..Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://sugarbae.bg  (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://sugarbae.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.Настоящият документ съдържа информация за дейността на "SugarBae" и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „SugarBae“, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и "SugarBae".ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ


Чл. 1 Услугите, предоставяна от "SugarBae" на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.Чл. 2. "SugarBae" e електронен магазин, достъпен на сайта https://sugarbae.bg , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „SugarBae“ стоки.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ"SugarBae" полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за „SugarBae“ възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство."SugarBae" събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "SugarBae".


С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.


„SugarBae“ използва функция за ремаркетинг „Custom Audiences” на Facebook Inc. (наричана за краткост „Фейсбук“). Тя позволява на потребителите на настоящия сайт да виждат реклами, базирани на техните интереси (наричани за краткост „Фейсбук реклами“). Фейсбук рекламите се виждат от потребителите при посещение на социалната мрежа Facebook или други сайтове, които също използват функцията. Вашият браузър автоматично осъществява директна връзка със сървърите на Фейсбук веднага след като посетите страница от този сайт. „SugarBae“ няма отговорност или каквото и да е касателство в последващото събиране и използване на данни от Фейсбук чрез тази функция, затова ви информираме според нашето ниво на знания и достъпност до функцията „Custom Audiences” и свързаните с нея услуги.Чрез интеграцията на „Custom Audiences” от Фейсбук, Фейсбук получава информация за посетеното от вас съдържание от нашия уеб сайт. Също така получава информация за използването на нашите фейсбук реклами, базирани на същата функция.Ако сте регистрирани към Фейсбук за използване на услуги и продукти от Фейсбук, Фейсбук ще свърже вашите посещения с вашия потребителски профил в социалната мрежа Facebook. Дори да не сте регистрирани във Facebook или да не сте влезли във Facebook с потребителски данни от ваша регистрация, е възможно Фейсбук да запише вашият IP адрес и друга идентифицираща ви информация.


Можете да деактивирате функцията „Custom Audiences” от Фейсбук чрез посещение на следния адрес: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.


Използвани „бисквитки“ (cookie) – от трета страна, която е външна компания, предлагаща рекламни и маркетингови услуги; използват се, за да се отчете посещение на сайта за създаване на целева група за рекламни цели.


Срок на „бисквитките“ (cookie) – над 6 месеца

ПОРЪЧКАПотребителите използват интерфейса на уебсайта https://sugarbae.bg, за да поръчат предлаганите от "SugarBae" стоки в електронния магазин. Поръчка може да се направи и след провеждане на телефонно обаждане.


Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от "SugarBae".


При липса на наличност от дадена стока "SugarBae"си запазва правото да откаже поръчката.


За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да избере един или няколко артикули и да предостави имена на получател, телефон и адрес за доставка.


След предоставянето на необходимите данни, Потребителят ще получи потвърждение по телефон или в писмен формат за направената поръчка.ЦЕНИ


Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на сайта на "SugarBae" към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.


Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

"SugarBae" си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.


"SugarBae" може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от "SugarBae". Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).


Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.ПЛАЩАНЕ„SugarBae“ използва услугите за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, като Потребителят трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката."SugarBae" не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на "SugarBae".ДОСТАВКАДоставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставка е за сметка на Потребителя (Купувача), освен ако не е посочено друго при покупката.


Преди изпращане на поръчаната стока, "SugarBae" има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.


"SugarBae"  не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.


Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне на определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

Доставката се извършва в сроковете, описани в страницата за Доставка и плащане на „SugarBae“. При извънредни обстоятелства "SugarBae" си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:


а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;


б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.


(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на "SugarBae" или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.


При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля.


При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.


Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.


"SugarBae" си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на страницата без друго известие.ЗАМЯНА НА АРТИКУЛПотребителят има правото да върне или замени закупения от него артикул в срок от 14 дни като се свърже с „SugarBae“ и избере нов артикул от страницата.


След потвърждение за наличност от страна на „SugarBae“ се подготвя разменна товарителница и се изпраща новия артикул.


Потребителят получава новия артикул единствено и само когато предостави артикула, който ще замени на куриера или в куриерския офис.

Ако стойността на новия артикул е по-висока, Потребителят е длъжен да заплати разликата в цената.


Ако стойността на новия артикул е по-ниска, възстановяването на сумата подлежи на дискусия със „SugarBae“.


НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВРЪЩАНЕ И ПОДМЯНА:

Долна част на бельо - бикини, боксерки, прашки, слипове, бодита, както и чорапи и други продукти, характеризиращи се като долно бельо. Изрично не се допускат също и комплекти, в които е включено долно бельо (бикини, прашки, боксерки). Не се допускат връщане на продукти със скъсани етикети, миризма по тях от прахове, кремове, парфюми, цигарен дим и телесни миризми. При установяване на нередност, ние имаме право и ще откажем рекламацията.

Чл. 57. от Закон за защита на потребителите (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нов - ДВ, бр. 61 от
2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на
потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се
прилагат за договори:

5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и
не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на
здравето;РЕКЛАМАЦИЯ


Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.


Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. Потребителят няма право на рекламация, когато несъответствието се дължи на естественото износване на вещта.


Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „SugarBae“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.


Рекламацията се подава устно на посочения от „SugarBae“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството.


При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.


При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:


1. касова бележка или фактура;


2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;


3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


Рекламацията на потребителска стока може да се предяви не по-късно от една седмица от установяване на несъответствието с договореното.


Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ


"SugarBae" има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на страницата на "SugarBae" (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на "SugarBae" или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на "SugarBae", и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.


При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на "SugarBae", "SugarBae" има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.


Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на страницата на "SugarBae"."SugarBae" се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА


Чл. 35 Органите, регулиращи дейността на  "SugarBae" са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:


За КЗП:За КЗЛД:


  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

  • тел: 02/91-53-518

  • email: kzld@cpdp.bg

  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


"SugarBae" се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство в страницата на магазина.ПРИЛОЖИМО ПРАВОПо всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.